page_banner

ସମ୍ମାନ

ସମ୍ମାନ

1995 ଫୁକିଙ୍ଗ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଡନାର୍ମସା ସ୍ପିରୁଲିନା କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ଫୁଜିୟାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଫୁକିଙ୍ଗ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |

1996 ଫୁକିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମିଶନ "ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବେସରକାରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

1997 କିଙ୍ଗ ଡନର୍ମସା ସ୍ପିରୁଲିନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା |

1998 ଜାତୀୟ ନଅ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ "ସ୍ପିରୁଲିନା ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା |

1999 ଫୁକିଙ୍ଗ୍ ସିଟି ପିପୁଲ୍ସ ସରକାର "ବାର୍ଷିକ ଇନଲାଇନ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଉନ୍ନତ ୟୁନିଟ୍" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

2000 ଫୁଜୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମିଶନ "ସ୍ପାର୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାର" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

2001 ଫୁକିଙ୍ଗ୍ ସିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ବ୍ୟୁରୋ "ଟ୍ୟାକ୍ସର ଅଖଣ୍ଡତା ୟୁନିଟ୍" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା |

2002 ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା "ଜାତୀୟ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା "ଚାଇନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶ ରପ୍ତାନି ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କଲା |

2003 ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରାଦେଶିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର "ଅଖଣ୍ଡତା ୟୁନିଟ୍" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା |

2004 ଫୁଜୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟୁରୋ "ଆଧୁନିକ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା ଚାଇନାର କୃଷି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଜିଆନ୍ ଶାଖା "AA + କ୍ରେଡିଟ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା |

2005 ଏକମାତ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସ୍ପିରୁଲିନା ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ - କିଙ୍ଗ୍ ଡନର୍ମସା ଆଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାଜ୍ୟ ଦ୍ King ାରା କିଙ୍ଗ ଡନର୍ମସା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫୁକିଙ୍ଗ ସିଟି ପିପୁଲ୍ସ ସରକାର "ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

2006 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ୟୁଏଇର "ଜ organic ବିକ ଖାଦ୍ୟ" ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜିତିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯିହୁଦୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଆମେରିକାର FDA ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜିତିଲା |

2006 ~ 2007 ଫୁକିଙ୍ଗ୍ ସିଟି ପିପୁଲ୍ସ ସରକାର “ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସଭ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡତା” ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

2006 ~ 2008 ଫୁଜୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ସରକାର "ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

2008 ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପ "ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ୟୁନିଟ୍" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା |

2006 ~ 2008 ଫୁଜୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ସରକାର "ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ |

2008 ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରାଦେଶିକ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପ "ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ୟୁନିଟ୍" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା |

2009 କିଙ୍ଗ ଡନାର୍ମା ISO9001: 2000 ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ "ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ଆଖ୍ୟା "ଷଷ୍ଠ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ୟାୟାମ ସ୍ health ାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉତ୍ପାଦ", ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟଗୁଡିକ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲା | "ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇପଲାଇନ ଜଳଚର ଉପକରଣ"

2010 ଫୁଜିଆନ୍ ପ୍ରାଦେଶିକ ଜନ ସରକାର "ଫୁଜିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ-ନାମ ଉତ୍ପାଦ" ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଡନର୍ମସା theISO9001: 2008 ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ 973 ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସହଯୋଗ ୟୁନିଟ୍ |

2011 "ଜ organic ବ ସ୍ପିରୁଲିନା ର ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ର ଚାଷ କରିବାର ପଦ୍ଧତି" ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ଚାରୋଟି ୟୁଟିଲିଟି ମଡେଲ ପେଟେଣ୍ଟ ଜିତିଲା |

2012 "ଷଷ୍ଠ ଫୁଜୋ କୃଷି ଶିଳ୍ପାୟନ ଅଗ୍ରଣୀ ଉଦ୍ୟୋଗ" ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କଲା |

ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଙ୍ଗ ଡନମାରସା ଏକ ମହତ୍ and ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ତଥା ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଶେଷଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ମାନଜନକ ଆଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପେଟେଣ୍ଟ |

1618806575711_0.png_w1296
1626165135954_0.jpg_w1296